δεξιόομαι

δεξιόομαι, [tense] impf.
A

ἐδεξιούμην X.Cyr.7.3.38

, [dialect] Ep. [ per.] 3pl.

δεξιόωντο h.Hom.6.16

, A.R.2.756: [tense] fut.

-ώσομαι A.Ag.852

, S.El.976: [tense] aor.

ἐδεξιωσάμην Lys.2.37

, X.Cyr.7.5.53, etc.:—[voice] Pass., [tense] aor.

ἐδεξιώθην Pl.R. 468b

: ([etym.] δεξιά, δεξιός):—greet with the right hand, welcome, c. acc.pers., Ar.Pl.753, Lys.2.37, X.Cyr.7.5.53; canvass,

τὸν δῆμον Plu.Cat.Mi. 49

: but also c. dat. pers., δεξιοῦσθαι θεοῖς to raise one's right hand to the gods, pay greeting or honour to them, A.Ag.852: also c. dat. modi, δ. χερσί h.Hom. l. c.;

ἐπαίνοις S.El.976

;

δώροις Arist.Mu. 391b8

;

λόγοις χρηστοῖς καὶ ἔργοις Paus.2.16.2

;

στόματι Luc.Alex. 41

;

ὀφθαλμοῖς Lib.Decl.4.18

: c. acc. rei, πυκνὴν ἄμυστιν δεξιούμενοι pledging one in many a bumper, E.Rh.419:—[voice] Pass., Pl.l.c.;

ζῷα δεξιούμενα

with right hands joined,

IG2.754.33

.
II δεξιώσασθαι· ἐγγίσασθαι γυναικί, Hsch.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • δεξιουμένων — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp fem gen pl (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp fem gen pl δεξιόομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιούμεθα — δεξιόομαι greet with the right hand pres ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres ind mp 1st pl δεξιόομαι greet with the right hand imperf ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιούμενον — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc acc sg (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιοῦ — δεξιόομαι greet with the right hand pres imperat mp 2nd sg (attic epic ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres imperat mp 2nd sg δεξιόομαι greet with the right hand imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) δεξιός on the right hand masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιοῦσθε — δεξιόομαι greet with the right hand pres imperat mp 2nd pl δεξιόομαι greet with the right hand pres ind mp 2nd pl δεξιόομαι greet with the right hand imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιουμένη — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιουμένην — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιουμένοις — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιουμένου — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc/neut gen sg (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιουμένους — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc acc pl (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεξιουμένῳ — δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc/neut dat sg (attic epic doric ionic) δεξιόομαι greet with the right hand pres part mp masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.